Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca

Zaključen: 24. 10. 2008 , odpiranje prijav: 24. 10. 2008

Datum objave: 3. 10. 2008
Rok za prijavo: 24. 10. 2008
Odpiranje prijav: 24. 10. 2008

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu št. 94/08 (razglasni del) objavljen "Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2008".

 

Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov:

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za nagrade Marjana Rožanca, Resljeva cesta 18, SI – 1000 Ljubljana,

do vključno 24.10.2008 v zaprti ovojnici s pripisom "za razpis MR – ne odpiraj".