Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine ljubljana za leto 2012

Zaključen: 3. 2. 2012

Datum objave: 13. 1. 2012
Rok za prijavo: 3. 2. 2012

Podelitv naziva častni meščan/ka glavnega mesta Ljubljana;
Nagrado glavnega mesta Ljubljana;
Plaketo glavnega mesta Ljubljana.

Pobuda za podelitev priznanja mora vsebovati:

  • podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum za fizično osebo, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, kolikor je to mogoče;
  • pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče;
  • podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo,
  • vrsto priznanja,
  • utemeljitev pobude ter morebitna druga mnenja, ki podpirajo pobudo.

 

Pobudniki za podelitev priznanj so lahko posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Obrazci

Razpisne datoteke