Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana za leto 2014

Zaključen: 10. 2. 2014

Datum objave: 2. 1. 2014
Rok za prijavo: 10. 2. 2014

MOL razpisuje naslednji priznanji za leto 2014:
Nagrado glavnega mesta Ljubljana;
Plaketo glavnega mesta Ljubljana.

Pobude za podelitev naziva častni/a meščan/ka zbira Komisija za priznanja skozi vse leto, zato je pobudo mogoče oddati tudi v času objave razpisa za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana.

Pobuda za podelitev priznanja mora vsebovati:

  • podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum za fizično osebo, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, kolikor je to mogoče;
  • pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče;
  • podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo,
  • vrsto priznanja,
  • utemeljitev pobude ter morebitna druga mnenja, ki podpirajo pobudo. Za resničnost in točnost podatkov navedenih v utemeljitvah odgovarjajo pobudniki.
     

Obrazci

Razpisne datoteke