Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana za leto 2019

Zaključen: 28. 2. 2019

Datum objave: 1. 2. 2019
Rok za prijavo: 28. 2. 2019

Mestna občina Ljubljana vabi k predlaganju kandidatk in kandidatov za:
- podelitev naziva častni meščan oziroma častna meščanka glavnega mesta Ljubljana
- nagrado glavnega mesta Ljubljana
- plaketo glavnega mesta Ljubljana

Razpisne datoteke