Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana za leto 2020

Zaključen: 31. 1. 2020

Datum objave: 10. 12. 2019
Rok za prijavo: 31. 1. 2020 Pobude za nagrade in plakete
Rok za prijavo: 31. 3. 2020 Pobude za naziv častni/a meščan/ka: pobudniki lahko podajo pobude na Komisijo za priznanja

MOL razpisuje naslednji priznanji Mestne občine Ljubljana za leto 2020:

  • Nagrado glavnega mesta Ljubljana, ki jo prejmejo posamezniki ali skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
  • Plaketo glavnega mesta Ljubljana.

Razpisne datoteke