Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v MOL za leto 2011

Zaključen: 10. 2. 2011

Datum objave: 31. 12. 2010
Rok za prijavo: 10. 2. 2011

Javni razpis objavlja Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2011.

Razpisne datoteke