Javni razpis za stanovanjska posojila JSS MOL za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah

Zaključen: 30. 9. 2008 , odpiranje prijav: 30. 9. 2008

Datum objave: 12. 4. 2008
Rok za prijavo: 30. 9. 2008
Odpiranje prijav: 30. 9. 2008

Na podlagi razpisa lahko pridobijo namensko posojilo prosilci, ki izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi. Posojilo je namenjeno tudi lastnikom stanovanj v objektu Pod Turnom 4 v Ljubljani, ki je predviden za kompleksno rekonstrukcijo.

Obrazci