Javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah

Zaključen: 30. 9. 2013

Datum objave: 23. 3. 2013
Rok za prijavo: 30. 9. 2013

Upravičenci po tem razpisu so polnoletni državljani RS, ki so na območju MOL lastniki večstanovanjskih hiš ali posameznih delov večstanovanjskih hiš ali družinskih stanovanjskih hiš.

JSS MOL obvešča, da se s tem obvestilom objavljajo Javni razpisi
 

  1. javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva
  2. javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente
  3. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah

z razdelitvijo skupnih sredstev v višini 400.000,00 EUR.
 

Razpisne datoteke