Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti MOL za leto 2018

Zaključen: 28. 3. 2018

Datum objave: 2. 3. 2018
Rok za prijavo: 28. 3. 2018 do 11:00 ure na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana

Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2018, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.

Razpisne datoteke