Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2011

Zaključen: 10. 2. 2011

Datum objave: 31. 12. 2010
Rok za prijavo: 10. 2. 2011

Javni razpis objavlja Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana.

Predmet razpisa

A/  Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki jih ima v programu dela Turizem Ljubljana za leto 2011, in sicer:

  •  pustni karneval - marec
  • četvorke na ulici – maj
  • festival junij 2011 v Ljubljani – junij
  • festival uličnih gledališč - junij/julij
  • srednjeveški dan – september/oktober
  • Ljubljanska vinska pot - november

B/ Predmet razpisa so predlogi drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki niso zajeti v točki A/ in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.
 

Razpisne datoteke