Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL za leto 2014

Zaključen: 28. 2. 2014

Datum objave: 24. 1. 2014
Rok za prijavo: 28. 2. 2014 do 11.00 ure.

Predmet razpisa

A/ Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki

  • so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 -2020,
  • so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem ,
  • spodbujajo ohranjanje in širitev tradicionalnih prireditev,
  • izkoriščajo turističnim prireditvam namenjeno javno infrastrukturo,
  • predstavljajo podporo praznovanju pomembnejših obletnic (2000 let Emone)in dogodkov.

B/ Predmet razpisa so predlogi tudi drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki niso zajeti v točki A/ in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.

Razpisne datoteke