Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL za leto 2015

Zaključen: 9. 3. 2015 , odpiranje prijav: 9. 3. 2015

Datum objave: 6. 2. 2015
Rok za prijavo: 9. 3. 2015 Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 9. marca 2015 do 11. ure.
Odpiranje prijav: 9. 3. 2015 Odpiranje vlog ne ne bo javno.

Predmet razpisa:

A/ Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki

  • so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 -2020,
  • so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem,
  • spodbujajo ohranjanje in širitev tradicionalnih prireditev,
  • izkoriščajo turističnim prireditvam namenjeno javno infrastrukturo,
  • so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016,
  • predstavljajo podporo praznovanju pomembnejših obletnic in dogodkov (Emona 2000,…).

B/ Predmet razpisa so predlogi tudi drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki niso zajeti v točki A/ in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.

Razpisne datoteke