Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah

Zaključen: 15. 2. 2012

Datum objave: 13. 1. 2012
Rok za prijavo: 15. 2. 2012

Predmet razpisa

A/ Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki so del programa dela javnega zavoda Turizem Ljubljana in so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem, s prireditvami (Breg, Gornji trg, Kongresni trg, nabrežja Ljubljanice….), ohranjanje tradicionalnih prireditev (četvorka na ulicah, ulična gledališča, festival Junij v Ljubljani, srednjeveški dan, Ljubljanska vinska pot…) in izkoriščanju turističnim prireditvam namenjene infrastrukture (paviljon na Kongresnem trgu, park Zvezda…).

B/ Predmet razpisa so predlogi drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki niso zajeti v točki A/ in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.

Razpisne datoteke