Javno naznanilo

Zaključen: 28. 8. 2012

Datum objave: 30. 7. 2012
Rok za prijavo: 28. 8. 2012

Agencija Republike Slovenije za okolje v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: izgradnja III. Faze Centralne čistilne naprave Ljubljana, nosilcu posega Vodovod - kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana z javnim naznanilom obvešča javnost o možnosti vpogleda v dokumentacijo.

Razpisne datoteke