Javno naznanilo

Zaključen: 11. 10. 2012

Datum objave: 12. 9. 2012
Rok za prijavo: 11. 10. 2012

Agencija Republike Slovenije za okolje v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: razširitev proizvodnih zmogljivosti trdnih farmacevtskih oblik na lokaciji LEK Verovškova, Ljubljana, nosilcu posega LEK d.d. z javnim naznanilom obvešča javnost o možnosti vpogleda v dokumentacijo.

Razpisne datoteke