Javno naznanilo MOP

Zaključen: 2. 11. 2018

Datum objave: 2. 10. 2018
Rok za prijavo: 2. 11. 2018

Agencija RS za okolje z javnim naznanilom obvešča javnost, da je v času od 3. 10. 2018 do 2. 11. 2018 na sedežu Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, na vpogled dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za Ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec, etapa 1A.
V času javne razgrnitve se lahko mnenja in pripombe posredujejo na Agencijo RS za okolje.

Razpisne datoteke