Javno naznanilo MOP

Zaključen: 20. 11. 2020

Datum objave: 22. 10. 2020
Rok za prijavo: 20. 11. 2020

Agencija RS za okolje z javnim naznanilom obvešča javnost, da je v času od 22. 10. 2020 do 20. 11. 2020 na sedežu Upravne enote Ljubljana, Linhartova cesta 13, Ljubljana, na vpogled dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za poseg: daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje – RTP Vič z RTP 110/20 kV Vevče s 110 kV vključitvijo ter z RTP 110/20 kV Rudnik s 110 kV vključitvijo.

V času javne razgrnitve se lahko mnenja in pripombe posredujejo na Agencijo RS za okolje.
Osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vpliva na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena ZVO-1, podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Razpisne datoteke