Javno objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo

Zaključen: 23. 4. 2018

Datum objave: 11. 4. 2018
Rok za prijavo: 23. 4. 2018 pisno, po posti, na naslov: Mestna obcina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MOB 7, 1000 Ljubljana,
Rok za prijavo: 24. 4. 2018 do 9:00 ure, z osebno oddajo vloge ali po po elektronski posti

Za referendum o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem referendumske kampanje za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:

  • tristrane plakatne stebre (za lepljenje plakatov velikosti 0, 7 x 1,0 m),
  • samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 min 4 x 3 m).

Razpisne datoteke