Javno povabilo 2. letnikom srednjih šol v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 17. 1. 2011

Datum objave: 4. 1. 2011
Rok za prijavo: 17. 1. 2011

za izdelavo in oddajo projektov na temo trajnostne mobilnosti v mestih v okviru Programa izmenjave dijakov z naslovom »Mladi v gibanju s CIVITAS ELAN-om«, ki bo potekal v sklopu projekta CIVITAS ELAN

Evropski projekt CIVITAS ELAN, ki poteka v Ljubljani, Gentu, Zagrebu, Brnu in Portu, temelji na izmenjavi dobrih praks v trajnostni mobilnosti, tudi med mladimi. Prav zato v sklopu nalog pripravljamo Program izmenjave dijakov iz omenjenih mest, ki smo ga naslovili »Mladi v gibanju s CIVITAS ELAN-om« (angleško School Children and Students Program: »ELAN Youth On The Move«).

Tako bo osem dijakov 2. letnika ljubljanske srednje šole, ki bo zmagalo na posebnem natečaju – v spremstvu dveh predstavnikov šole in predstavnice CIVITAS ELAN-a maja 2011 na stroške CIVITAS ELAN-a – odpotovalo na štiridnevno srečanje v Brno na Češkem. Namen potovanja bo izmenjava »mobilnostnih« praks med mladimi v mestih, ki so vključena v projekt.

Podrobnejše informacije so v prilogi, kjer je opisan celoten koncept Programa izmenjave dijakov, skupaj z javnim povabilom 2. letnikom srednjih šol v Mestni občini Ljubljana za izdelavo in oddajo projektov na temo trajnostne mobilnosti v mestih v okviru Programa izmenjave dijakov ter dvema obrazcema (prijavnica na program in soglasje staršev ali skrbnikov k udeležbi dijaka/dijakinje na srečanju v Brnu).

 

Razpisne datoteke