Javno povabilo k oddaji predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2021

Zaključen: 1. 11. 2021

Datum objave: 18. 6. 2021
Rok za prijavo: 1. 11. 2021

Predmet povabila je oddaja predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah Mestne občine Ljubljana za leto 2021, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.

Rok za oddajo prijav: Predlagatelji lahko glede na situacijo SARS-CoV-2 (COVID-19) vlagajo vloge sukcesivno do porabe sredstev, ki jih bo imel Turizem Ljubljana zagotovljene za izvedbo turističnih prireditev.

Razpisne datoteke