Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

Zaključen: 30. 9. 2013

Datum objave: 23. 3. 2013
Rok za prijavo: 30. 9. 2013

JSS MOL objavlja javno povabilo, na podlagi katerega bodo osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega povabila, ponudile JSS MOL v odkup lastniško stanovanje, na katerem si bodo izgovorile dosmrtno služnost stanovanja.

JSS MOL obvešča, da se s tem obvestilom objavljajo Javni razpisi 

  1. javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva
  2. javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente
  3. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah

z razdelitvijo skupnih sredstev v višini 400.000,00 EUR.

Razpisne datoteke