Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

Zaključen: 16. 9. 2019

Datum objave: 18. 3. 2019
Rok za prijavo: 16. 9. 2019

JSS MOL objavlja Javno povabilo na podlagi katerega bodo osebe, ki so že dopolnile 65 let, ponudile JSS MOL v odkup lastniško stanovanje, na katerem si bodo izgovorile dosmrtno služnost stanovanja. To pomeni, da bodo stanovanje osebe lahko še naprej nemoteno uporabljale zase in za potrebe svoje družine, celotna kupnina ali del dogovorjene kupnine, iz katere se bo najprej plačal davek na promet nepremičnin, pa bo vsebinsko predstavljal zavarovalno premijo v enkratnem znesku, ki jo bo JSS MOL kot kupec plačal izbrani zavarovalnici, ponudnik kot prodajalec pa si bo ob upoštevanju višine vplačane zavarovalne premije in svoje starosti zagotovil prejemanje doživljenjske mesečne rente.

Obvestila o objavi treh razpisov.

Razpisne datoteke