Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnostni stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

Zaključen: 30. 10. 2023

Datum objave: 21. 4. 2023
Rok za prijavo: 30. 10. 2023

Poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 50 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za služnost.

Razpisne datoteke