Javno povabilo za nakup stanovanj

Zaključen: 30. 9. 2011

Datum objave: 23. 4. 2011
Rok za prijavo: 30. 9. 2011

z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

JSS MOL kopuje stanovanja z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenske mesečne rente na območju MOL pod pogoji tega javnega povabila.

Razpisne datoteke