Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem

Zaključen: 8. 4. 2024

Datum objave: 19. 3. 2024
Rok za prijavo: 8. 4. 2024

Gostinski lokal – Bar Gimnastični Center Vič, Koprska 29, Ljubljana

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 422/1 in 422/2, obe k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v skupni izmeri 135 m2, na naslovu Koprska 29, 1000 Ljubljana, v pritličju stavbe, ki v naravi predstavlja gostinski lokal v izmeri 80 m2, zunanje površine (terasa) v izmeri 50 m2 in sanitarije v izmeri 10 m2.

Nepremičnina se oddaja za gostinsko dejavnost.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 8. 4. 2024 do 09:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 9. 4. 2024 ob 12:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

Nepremičnina se oddaja s 01.05.2024, in sicer za določen čas 5 let

Razpisna dokumentacija