Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - pisarni v hali Tivoli

Zaključen: 20. 3. 2023 , odpiranje prijav: 20. 3. 2023

Datum objave: 1. 3. 2023
Rok za prijavo: 20. 3. 2023 do 9:00 ure
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 20. 03. 2023 ob 13:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli: 20. 3. 2023

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1355 k.o. 1740 – Spodnja Šiška v skupni izmeri 49,50 m2, na naslovu Celovška cesta 25, Ljubljana, ki v naravi predstavlja 2 pisarni v izmeri: pisarna št. 17 16,50 m2 in pisarna št. 20 33,00 m2.

Nepremičnina se oddaja za pisarniško dejavnost. Energetska izkaznica: Razred E. 

Nepremičnina se oddaja s 01. 04. 2023, in sicer za določen čas 5 let.

Razpisne datoteke