Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

Zaključen: 18. 12. 2009 , odpiranje prijav: 23. 12. 2009

Datum objave: 27. 11. 2009
Rok za prijavo: 18. 12. 2009
Odpiranje prijav: 23. 12. 2009

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov.

Razpisne datoteke