Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 30. 10. 2012

Datum objave: 12. 10. 2012
Rok za prijavo: 30. 10. 2012

Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti javno zbiranje ponudb za oddajo sedmih poslovnih prostorov v najem.

 

V najem se oddajajo naslednji poslovni prostori:

1. Beethovnova ulica 12 - poslovni prostor št. P01, površine 32,75 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost.

2. Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod) - poslovni prostor št. L-6, neto površine 50,25 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost.

3. Topniška cesta 19 - poslovni prostor št. P01, skupne površine 122,04 m2 za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost.

4. Breg 22 - poslovni prostor št. P03, skupne površine 94,10 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost.

5. Vojkova cesta 77
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 49,43 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost.

6. Trg mladinskih delovnih brigad 2 (trafika)
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 4,01 m2 za trgovino z neživili.

7. Zaloška cesta 42
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 352,37 m2 za gostinsko dejavnost. V površino je vštet poslovni prostor v velikosti 172,37 m2 in gostinski vrt v velikosti 180,00 m2.
 

Razpisne datoteke