Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorv v najem – Hribarjevo nabrežje 19

Zaključen: 5. 7. 2014 , odpiranje prijav: 9. 7. 2014

Datum objave: 20. 6. 2014
Rok za prijavo: 5. 7. 2014
Odpiranje prijav: 9. 7. 2014

Oddajamo poslovni prostor za gostinsko dejavnost (lokal Makalonca).

Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 121,60 m2 za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor št. K01 znaša 2.500,00 EUR na mesec, kar znaša 20,56 EUR/m2.

Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v treh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v treh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo treh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje), ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru.

Razpisne datoteke