Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 22. 10. 2015 , odpiranje prijav: 22. 10. 2015

Datum objave: 5. 10. 2015
Rok za prijavo: 22. 10. 2015
Odpiranje prijav: 22. 10. 2015 ob 11,30 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana

JSS MOL prodaja nepremičnino - stanovanjsko enoto v izmeri 136,50 m2 in shrambo v izmeri 4,70 m2 v stavbi z naslovom Karlovška cesta 20, Ljubljana

Ogled nepremičnine bo dne 14.10.2015 med 11,10 in 11,40 uro.

Razpisne datoteke