Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 22. 10. 2015 , odpiranje prijav: 22. 10. 2015

Datum objave: 5. 10. 2015
Rok za prijavo: 22. 10. 2015 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 22. 10. 2015 ob 10.30 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana.

JSS MOL prodaja nepremičnino - stanovanje v izmeri 51,40 m2 v stavbi z naslovom Stari trg 21, Ljubljana.

Ogled nepremičnine bo dne 14.10.2015 med 10.10 in 10.50 uro.

Razpisne datoteke