Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Borštnikov trg 1, Ljubljana

Zaključen: 19. 11. 2015 , odpiranje prijav: 19. 11. 2015

Datum objave: 2. 11. 2015
Rok za prijavo: 19. 11. 2015 do 9.00 ure, na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Odpiranje prijav: 19. 11. 2015 ob 9:30 v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana.

JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanjske sobe v izmeri 14,10 m2 v stavbi z naslovom Borštnikov trg 1, Ljubljana s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

Ogled nepremičnine bo dne 12.11.2015 med 9.00 in 9.40 uro.

Razpisne datoteke