Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Borštnikov trg 1, Ljubljana

Zaključen: 29. 9. 2015 , odpiranje prijav: 29. 9. 2015

Datum objave: 9. 9. 2015
Rok za prijavo: 29. 9. 2015
Odpiranje prijav: 29. 9. 2015 ob 9.00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana

JSS MOL prodaja stanovanjsko sobo v izmeri 14,10 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču v stavbi z naslovom Borštnikov trg 1 v Ljubljani

Ogled nepremičnine bo dne 22.9.2015 med 8.30 in 9.00 uro.

Razpisne datoteke