Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Gradišče 8, Ljubljana

Zaključen: 22. 1. 2016 , odpiranje prijav: 22. 1. 2016

Datum objave: 4. 1. 2016
Rok za prijavo: 22. 1. 2016 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 22. 1. 2016 ob 9.30 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana.

JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti JSS MOL, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v izmeri 36,60 m2 v stavbi z naslovom Gradišče 8 v Ljubljani, s pripadajočimi solastniškimi deleži na posebnih in splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. Stanovanjska enota sestoji iz kuhinje, dveh manjših kabinetov in kopalnice, stranišče pa je v souporabi treh etažnih lastnikov in se nahaja na drugi strani skupnega hodnika.

Ogled nepremičnine bo 14. 1. 2016 med 9.00 in 9.30 uro.

Razpisne datoteke