Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Jurčičev trg 2, Ljubljana

Zaključen: 8. 6. 2016 , odpiranje prijav: 8. 6. 2016

Datum objave: 20. 5. 2016
Rok za prijavo: 8. 6. 2016 do 8.30 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 8. 6. 2016 ob 11.30 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Lj.

JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti JSS MOL, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo v skupni izmeri 108,34 m2 v večstanovanjski stavbi z naslovom Jurčičev trg 2 v Ljubljani, s pripadajočimi solastniškimi deleži na posebnih in splošnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

Ogled nepremičnine bo dne 31.5.2016 med 11.00 in 11.45 uro.

Razpisne datoteke