Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Karlovška cesta 20, Ljubljana

Zaključen: 19. 11. 2015 , odpiranje prijav: 19. 11. 2015

Datum objave: 2. 11. 2015
Rok za prijavo: 19. 11. 2015 do 9:00 ure, na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Odpiranje prijav: 19. 11. 2015 ob 10:30 v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana.

JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti JSS MOL, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo v skupni izmeri 136,50 m2 in posamezni del stavbe - shrambo v izmeri 4,70 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na posebnih in splošnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

Ogled nepremičnine bo dne 12.11.2015 med 10.00 in 10.30 uro.

Razpisne datoteke