Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Križevniška ul. 5, Ljubljana

Zaključen: 8. 6. 2016 , odpiranje prijav: 8. 6. 2016

Datum objave: 20. 5. 2016
Rok za prijavo: 8. 6. 2016 do 8.30 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 8. 6. 2016 ob 10.30 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Lj.

JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti JSS MOL, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo v kleti v izmeri 38,26 m2 v večstanovanjski stavbi z naslovom Križevniška ulica 5 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

Ogled nepremičnine bo dne 31.5.2016 med 9.45 in 10.30 uro.

Razpisne datoteke