Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Stari trg 21, Ljubljana

Zaključen: 29. 9. 2015 , odpiranje prijav: 29. 9. 2015

Datum objave: 9. 9. 2015
Rok za prijavo: 29. 9. 2015
Odpiranje prijav: 29. 9. 2015 ob 10.30 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana.

JSS MOL prodaja stanovanjsko enoto v izmeri 51,40 m2 v stavbi z naslovom Stari trg 21 v Ljubljani

Ogled nepremičnine bo dne 22.9.2015 med 10.15 in 11.uro.

Razpisne datoteke