Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Stari trg 24, Ljubljana

Zaključen: 12. 4. 2016 , odpiranje prijav: 12. 4. 2016

Datum objave: 25. 3. 2016
Rok za prijavo: 12. 4. 2016 do 9.00 ure na naslov: JSS MOL, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
Odpiranje prijav: 12. 4. 2016 ob 10.30 uri na naslovu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana

JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanjska enota v pritličju v izmeri 30,97 m2 ter posamezni del z ID št. 1728-195-9, ki predstavlja stanovanju pripadajočo kletno shrambo v izmeri 6,12 m2 v večstanovanjski stavbi z naslovom Stari trg 24 v Ljubljani

Ogled nepremičnine bo 5.4.2016 med 10.00 in 10.40 uro na naslovu Stari trg 24, Ljubljana.

Razpisne datoteke