Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 10. 2016 , odpiranje prijav: 12. 10. 2016

Datum objave: 26. 9. 2016
Rok za prijavo: 11. 10. 2016 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 12. 10. 2016 ob 10.30 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Lj.

stanovanjsko enoto v skupni izmeri 121,96 m2, na naslovu Levstikova ulica 9 v Ljubljani.

Ogled nepremičnine bo dne 4.10.2016 med 9.30 in 10.00 uro.

Razpisne datoteke