Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 10. 2016 , odpiranje prijav: 12. 10. 2016

Datum objave: 26. 9. 2016
Rok za prijavo: 11. 10. 2016 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 12. 10. 2016 ob 9.30 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Lj.

stanovanjska enota v skupni izmeri 38,81 m2 v kleti (1. etaži) v stavbi z naslovom Gradišče 8 v Ljubljani.

Ogled nepremičnine bo dne 4.10.2016 med 8.30 in 9.10 uro.

Razpisne datoteke