Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 10. 2016 , odpiranje prijav: 12. 10. 2016

Datum objave: 26. 9. 2016
Rok za prijavo: 11. 10. 2016 do 9.30 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 12. 10. 2016 ob 11.30 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Lj.

stanovanjsko enoto v skupni tlorisni površini 91,11 m2, na naslovu Slomškova ulica 17, Ljubljana,

Ogled nepremičnine bo dne 4.10.2016 med 11.00 in 11.30 uro.

Razpisne datoteke