Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti JSS MOL na naslovu Borštnikov trg 1, Ljubljana

Zaključen: 11. 6. 2015 , odpiranje prijav: 11. 6. 2015

Datum objave: 22. 5. 2015
Rok za prijavo: 11. 6. 2015 do 8:30 ure.
Odpiranje prijav: 11. 6. 2015 ob 9.00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana

JSS MOL prodaja stanovanjsko sobo v izmeri 14,10 m2 v stavbi z naslovom Borštnikov trg 1 v Ljubljani

Ogled nepremičnine bo dne 4.6.2015 med 10.00 in 10.45 uro.

Razpisne datoteke