Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti MOL

Zaključen: 18. 9. 2012

Datum objave: 31. 8. 2012
Rok za prijavo: 18. 9. 2012

mansardno stanovanja v neto tlorisni površini 69,10 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe) v stavbi na lokaciji Dolenjska cesta 160, Ljubljana.

Razpisne datoteke