Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti MOL

Zaključen: 15. 10. 2013 , odpiranje prijav: 17. 10. 2013

Datum objave: 27. 9. 2013
Rok za prijavo: 15. 10. 2013
Odpiranje prijav: 17. 10. 2013 ob 10:00 uri, JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, sejna soba III. nadstropje.

Stanovanjska enota v izmeri 78,17 m2 v stavbi na naslovu Trubarjeva c. 23b.

Razpisne datoteke