MOL javno objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za izvedbo zakonodajnega referenduma o družinskem zakoniku

Zaključen: 7. 3. 2012 , odpiranje prijav: 14. 3. 2012

Datum objave: 28. 2. 2012
Rok za prijavo: 7. 3. 2012
Odpiranje prijav: 14. 3. 2012

 1. Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku ( v nadaljevanju: organizatorji ) naslednje vrste plakatnih mest:
  - plakatne stebre in stenske table ( za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m ),
  - stenske in samostoječe table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m ).
   
 2. Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.
   
 3. V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju referendumske kampanje predstavitev na sedmih plakatnih mestih za klasično plakatiranje in sedmih plakatnih mestih za velike plakate.
   
 4. Cena plakatiranja za referendumsko kampanjo zajema le stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov.
   
 5. Organizatorji morajo poslati vloge najkasneje do srede 7. marca 2012 do 12. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, z oznako » Plakatna mesta - referendum o Družinskem zakoniku«.
   
 6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.
   
 7. Javno žrebanje bo v sredo 14. marca 2012 ob 10. uri v mali sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.
   
 8. Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo 17. marca 2012.
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš ČERIN
 

 

Razpisne datoteke