Namera o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče, parc. št. 205/1, k.o. 1733-Bizovik

Zaključen: 13. 7. 2012

Datum objave: 28. 6. 2012
Rok za prijavo: 13. 7. 2012

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče, parc. št. 205/1 njiva v izmeri 568 m² - del (30m2) , k.o. 1733-Bizovik, v območju urejanja Go-263.

.

Razpisne datoteke