Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 3. 2018

Datum objave: 19. 2. 2018
Rok za prijavo: 6. 3. 2018

JSS MOL objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode, služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odpadne vode in služnostne pravice javnega vodovodnega omrežja, vključno z izgradnjo, obratovanjem, rekonstrukcijo, vzdrževanjem in nadzorom omrežja ter z ustreznimi dostopi in dovozi za čas obratovanja omrežja v obsegu, kolikor je to potrebno, za izvrševanje služnostne pravice na naslednjih nepremičninah z ID znaki 1723 1336/120, 1723 1336/123, 1723 1336/127, 1723 1336/130, 1723 1287/5, 1723 1285/20, 1723 1288/11 in 1723 1336/133, vse k.o. 1723 - Vič, katerih solastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.

Razpisne datoteke