Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 2. 2023

Datum objave: 6. 2. 2023
Rok za sprejem ponudb: 26. 2. 2023

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe, s katero bo menjal stanovanjsko enoto ID št.: 2677-23-18 v izmeri 50,2 m2 , v 2. nadstropju stavbe na naslovu Karlovška cesta 9, Ljubljana, in drvarnico ID št. 2677-415-6 v izmeri 3,2 m2 v dvoriščnem objektu, oboje s solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, za stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo, ID št. 1738-2374-204, v skupni izmeri 45,90 m2 , ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotska ulica 13 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe.

Razpisne datoteke