Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 4. 2011

Datum objave: 12. 4. 2011
Rok za prijavo: 27. 4. 2011

za zamenjavo stanovanjske enote št. 6 v neto površini 96,84 m2 na naslovu Gornji trg 11 za stanovanjsko enoto v skupni izmeri 73,88 m2 na naslovu Pod turnom 4 v Ljubljani.